ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាស​ទទួល​ជំនួយ​ សប្បុរសជនសម្រាប់​ទប់ស្កាត់​ការ​រាតត្បាត​មេរោគ កូវីដ១៩

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្មីមួយ នៅថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ដោយប្រាប់ពីទីកន្លែង និងមន្ត្រីចាំទទួលថវិការបស់សប្បុរសជននានា សម្រាប់ប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩ (Covid-19)។

សប្បុរសជនអាចអញ្ជើញទៅទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដែលមានអាស័យដ្ឋាន ដីឡូតិ័លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន តុន (២៨៩) បន្ទប់ផាន់ផ្ទាល់ដី និងអាចទាក់ទងទៅកាន់ ៖

១៖ លោកស្រី យក់ សម្បត្តិ លេខទូរសព័្ទ ០១២ ៨៤២ ៩៦៦ , ២៖ លោក យូ ពិសី លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៨៣៨ ៨៨៥, ៣៖ លោក សុខ សំអាង លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៧៣១ ៨៨៨ និងលោក ប៊ុន រ៉ិ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៧៧៦ ៥៧៨៕

One Reply to “ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាស​ទទួល​ជំនួយ​ សប្បុរសជនសម្រាប់​ទប់ស្កាត់​ការ​រាតត្បាត​មេរោគ កូវីដ១៩

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *